Regulamin bloga Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Wędzicha

 Regulamin bloga Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Wędzicha

Regulamin bloga Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Wędzicha

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin bloga Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Wędzicha dotyczy bloga dostępnego pod adresem internetowym http://kancelariawedzicha.pl/blog/ prowadzony jest adwokat Annę Wędzichę.
2. Treści prezentowane w przedmiotowym blogu należą do Administratora zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994.24.83 z pozn. zm.). Administrator zastrzega prawo do zmiany publikowanych tekstów.
3. Treści prezentowane na blogu mają charakter edukacyjny i służą celom informacyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe wskutek korzystania z informacji zawartych na przedmiotowym blogu.

II Prawa autorskie

1. Dopuszczalne jest korzystanie z treści zawartej na przedmiotowym blogu na własny użytek.
2. Możliwe jest wykorzystanie utworów zawartych na przedmiotowym blogu na inny użytek niż osobisty, pod warunkiem umieszczenia na kopii całości lub części utworu informacji, iż: „Treść pochodzi z bloga prowadzonego przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Anna Wędzicha http://kancelariawedzicha.pl/blog/ ”

III Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia, w którym został umieszczony na stronie internetowej http://kancelariawedzicha.pl.
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora.
3. Zmiana w regulaminie obowiązuje z momentem umieszczenia jej na stronie internetowej http://kancelariawedzicha.pl.