Rozwód a kredyt hipoteczny

Protect the house from falling over the wooden blocks, Insurance and risk concept.

Rozwód a kredyt hipoteczny – Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki wpływ na podział majątku wspólnego byłych małżonków ma kredyt hipoteczny ustanowiony na nieruchomości, to ten wpis jest dedykowany specjalnie dla Ciebie.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego

Standardowa sytuacja młodego małżeństwa w Polsce, przedstawia się następująco. Po hucznie obchodzonym weselu, młodzi muszą spojrzeć „prawdzie w oczy”. Wszyscy nowożeńcy chcieliby spędzać z sobą jak najwięcej czasu sami. Decydują się, zatem na zakup własnego mieszkania. Mało którą parę stać na pozyskanie mieszkania za gotówkę, toteż młodzi najczęściej zmuszeni są zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Podpisanie umowy kredytu z bankiem, której zabezpieczeniem hipotecznym jest nasze mieszkanie, jest poważną decyzją.  W końcu umowy z kredytem hipotecznym wiążą nas na długi okres, 20 lat, czy nawet dłużej. Nikt z nas nie jest w stanie antycypować przyszłości, zwłaszcza tak odległej. Jak uczy życie, nic nie jest nam dane raz na zawsze.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, kolejnym krokiem prawnym eksmałżonków jest sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego. Jeżeli mieszkanie zostało zakupione przez parę (po zawarciu związku małżeńskiego), to wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Najczęściej nieruchomość stanowi główny i najbardziej wartościowy składnik majątku wspólnego małżonków. Uczestnicy postępowania o podział majątku zwracają szczególną uwagę na ten składnik majątku oraz na sposób jego podziału.

Rozwód a kredyt hipoteczny – wartość nieruchomości

Jedna z głównych zasad postępowań działowych polega na tym, że wartość dzielonego majątku Sąd ustala na dzień orzekania. Czasami bywa tak, że strony zgodnie podają wartość nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Przeważnie byli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w tej kwestii. Wtedy to Sąd powinien ustalić wartość mieszkania powołując biegłego, który dokona wyceny nieruchomości.

Jeżeli mieszkanie zostało nabyte dzięki zaciągnięciu kredytu hipotecznego w banku, to  rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości powinna zostać obliczona przy uwzględnieniu długu hipotecznego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., I CSK 661/10). Takie stanowisko Sądu Najwyższego, które nie powinno rodzić wątpliwości, ma wpływ na sposób obliczenia spłaty. Małżonek, któremu zostanie przyznane mieszkanie, zobowiązany będzie dokonać spłaty na rzecz małżonka, któremu nieruchomość nie została przyznana.

Powyższy pogląd wpisuje się w zasadę, iż w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, Sąd bierze pod uwagę jedynie aktywa. Długi obciążające poszczególne składniki majątku wspólnego nie zostaną rozliczone przez Sąd. Nie oznacza to jednak, że długi pozostają irrelewantne przy obliczeniu realnej wartości poszczególnych składników. Wręcz przeciwnie, ustalając rzeczywistą wartość nieruchomości nie można pominąć obciążenia hipotecznego.

 

Jeżeli interesuje Cię tematyka podziału majątku wspólnego, szerzej w tej kwestii piszę tutaj.


Powiązane wpisy: