Odpowiedzialność za długi małżonka

 

Odpowiedzialność za długi małżonka

Pewnego dnia, do kancelarii weszła kobieta, która była załamana. Odpowiedzialność za długi małżonka spędzała jej sen z powiek.  Nie wiedziała, co ma począć w związku z sytuacją, w której się znalazła. Każde rozwiązanie wydawało jej się złe i nie przynosiło satysfakcji. Kobieta myślała, że aby uniknąć nieprzyjemności jakie niesie ze sobą odpowiedzialność za długi małżonka, musi wziąć rozwód

Do jej drzwi coraz częściej pukały osoby z windykacji, które dochodziły swoich należności od męża kobiety. Taka sytuacja stawała się bardziej nie do zniesienia. Kobieta myślała, że nie ma już rozwiązania, które uchroniłoby ją przed odpowiedzialnością za długi męża.

Tymczasem rozmowa z adwokatem uświadomiła jej, że są inne rozwiązania tej sytuacji. 

Odpowiedzialność za długi małżonka w obecnym brzmieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i cywilnego względem drugiego małżonka związane są z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkiem wspólnym jedynie wówczas, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez jego małżonka.  

W innym w przypadku, tj. gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie, o czym drugi małżonek nie widział, wtedy odpowiedzialność za długi sprowadza się do majątku osobistego dłużnika, a także do jego wynagrodzenia za pracę lub uzyskanych dochodów. 

 

Warto także pamiętać, iż jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie przed zawarciem małżeństwa, a więc przed powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej, to odpowiedzialność za długi wynikłe z tych czynności prawnych dotyczy majątku osobistego małżonka, jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności zarobkowych. 

 

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 17 czerwca 2004 roku

Powyżej opisany stan prawny wynika z ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy  oraz niektórych innych ustaw. 

Przepisy powyższej nowelizacji weszły w życie 20 stycznia 2005 roku. Zatem do zobowiązań powstałych przed tą datą zastosowanie będą miały inne reguły.

Zgodnie z poprzednio obowiązującym stanem prawnym, zasadniczo wierzyciel mógł żądać zaspokojenia swoich należności w stosunku do majątku wspólnego małżonków, nawet wtedy, gdy dług zaciągnął tylko jeden z małżonków. 

W przypadku kwestii badania odpowiedzialności za długi małżonka należy w pierwszej kolejności ustalić datę powstania zadłużenia. Kwestia ta jest kluczowa, gdyż przepisy regulujące tą materię uległy zmianie. 

 

 


Powiązane wpisy: