Odszkodowanie za wypadek w restauracji

Życie jest nieprzewidywalne. W każdej chwili może przydarzyć się nam jakieś nieoczekiwane zdarzenie. Wie o tym coś Pan Marcin, który uległ wypadkowi w restauracji podczas spożywania posiłku. Na skutek obsunięcia się elementu konstrukcji, która niefortunnie uderzyła Pana Marcina, doznał on obrażeń ciała. Uderzenie spowodowało, że Pan Marcin nie był obecny przez tydzień przez w pracy.

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Mężczyzna myślał, że skoro do uszkodzenia jego ciała doszło poprzez uderzenie spadającego elementu konstrukcji to nic z tą sprawą nie może uczynić. W końcu, zdaniem Pana Marcina, nie było winnego. Wydawało mu się, że “winny jest przedmiot”, który go uderzył. Mężczyzna znosił zatem wszelkie niedogdności wynikłe z wypadku, czując się bezsilnie. Obiecał sobie, że już więcej nie wybierze się do tego lokalu.

Na szczęście myślenie Pana Marcina jest błędne.W tego typu sytuacjach jak najbardziej przysługuje nam roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Kogo pozwać?

W pierwszej kolejności zawsze radzę podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Dobrym rozwiązaniem jest wystosowanie pisemnego wezwania do zapłaty. Odpowiedzialną w przypadku Pana Marcina była spółka, która prowadziła restaurację, w której doszło do zdarzenia. Spółka ta była objęta umową ubezpieczenia OC- oznacza to, że Pan Marcin mógł dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe. To, czy ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za naszą szkodę wynika z umowy ubezpieczenia.

Jak dochodzić odszkodowania?

Przede wszystkim należy zebrać dowody, które mogą okazać się kluczowe w sprawie, by uzyskać odszkodowanie za wypadek w restauracji. Można zrobić zdjęcia, które będą obrazowały wydarzenie, zebrać dane świadków, pamiętając o zapisaniu ich adresu miejsca zamieszkania. Jeżeli na skutek wypadku okazała się konieczna wizyta u lekarza, należy kompletować dokumenty związane z historią leczenia. Oczywiście, jeżeli ponieśliśmy jakiekolwiek wydatki w związku z zaistniałym wydarzeniem, wszelkie dokumenty to potwierdzające należy zachować.

Szkoda na osobie

Odszkodowanie za wypadek w restauracji, w którym doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, zgodnie z Kodeksem cywilnym obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (dlatego warto kompletować faktury).

Zadośćuczynienie

Z kolei zadośćuczynienie jest rekompensatą za cierpienia psychiczne i fizyczne doznane na skutek wypadku. Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania, dotyczy szkody niemajątkowej. W Kodeksie cywilnym brak jest jakichkolwiek kryteriów, w oparciu, o które mogłaby zostać wyliczona wartość z tytułu zadośćuczynienia. Niemniej orzecznictwo dostarcza nam już pewnych wskazówek w tej mierze.

Odszkodowanie za wypadek w restauracji, czy też innym miejscu jest często poruszanym przez Państwa tematem, w związku z tym niebawem pojawi się kolejny artykuł o tej tematyce.