Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci istnieje do czasu, kiedy dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na okrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Co do zasady rodzice realizują ten obowiązek bez potrzeby ingerencji ze strony Sądu.

Jednakże w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy ma obowiązek określić wysokość alimentów na rzecz dziecka od tego z rodzica, z którym dziecko nie będzie stale mieszkać.

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego przez Sąd ma zmierzać do tego, by usprawiedliwione potrzeby dziecka zostały zapewnione. Z drugiej jednak strony wysokość alimentów zależy od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica.

Czy można domagać się obniżenia alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym?

Tak! Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że Sąd ustala alimenty, które są aktualne na moment wyrokowania. Sytuacja materialna rodzica, jak i potrzeby dziecka z czasem mogą się zmienić. Powództwo o obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym należy wnieść do Sądu Rejonowego.

Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym

Pewien czas temu przyszedł do mnie Klient, którego sytuacja materialna uległa diametralnej zmianie od czasu, kiedy Sąd orzekł rozwód i zasądził od niego na rzecz dziecka alimenty. Wówczas Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny na kwotę 1.000,00 zł miesięcznie. Trudna sytuacja finansowa mojego Klienta spowodowała, że nie był w stanie sprostać tak wysokiemu obowiązku alimentacyjnemu. Mój Klient nie wiedział, że obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe. Doprowadziło to do zajęć komorniczych kont bankowych mojego Klienta.

Wyrok Sądu obniżający alimenty zasądzone w wyroku rozwodowym

Powyżej zamieszczam dla Was drodzy Czytelnicy, treść wyroku rozwodowego, jaki uzyskaliśmy w sprawie. Mój Klient chciał, by obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym było orzeczone do kwoty 300,00 zł. Mało tego, wnosiłam, by alimenty te zostały obniżone nie od momentu wydania wyroku, a wcześniej, co także uzyskaliśmy.

Drodzy Czytelnicy, pamiętajcie, że każda sytuacja jest różna. Warto skorzystać z porady eksperta, by chronić swoje prawa.

 

Powiązane wpisy: