Ustalenie ojcostwa dziecka

Ustalenie ojcostwa dziecka


Ustalenie ojcostwa a uznanie dziecka

Kiedy Pani Emilia poznała swojego partnera wszystko wydawało się idealne. Para tworzyła udany związek, snując plany na przyszłość. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zmienić tego, co łączyło parę. Niestety, kres uczuć partnera Pani Emilii nastąpił po tym, jak kobieta przekazała mu wiadomość, że para spodziewa się dziecka. Miał to być jeden z najszczęśliwszych dni w jej życiu, okazał się preludium koszmaru… 

-Czy określenie tożsamości ojca  dziecka pozamałżeńskiego zawsze związane jest ze sprawą sądową?- Oczywiście, że nie! Uznanie ojcostwo następuje wtedy, gdy mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi to jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy (zob. art. 73 § 1 k.r.o.). 

Jest to jedna z możliwości uznania ojcostwa przez mężczyznę, a więc stwierdzenia ojcostwa w sposób polubowny. Ponadto, to możliwe jest także w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, zaprotokołowanie oświadczenia przez notariusza lub złożenie go wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy. Możliwości uznania ojcostwa zostały przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Ustalenie ojcostwa dziecka z kolei jest powództwem kierowanym do Sądu przeciwko mężczyźnie, od którego dziecko pochodzi. 

 

Ustalenie ojcostwa dziecka


Ustalenia ojcostwa a pozostałe roszczenia  

Pani Emilia była załamana sytuacją, w której się znalazła. Nic nie układało się tak, jak powinno. Kobieta była przygotowana na długoletnią walkę w Sądzie. Była bowiem przekonana, że osobno będzie musiała dochodzić ustalenie ojcostwa i dopiero po zakończeniu tej sprawy możliwe będzie skierowanie pozwu o alimenty przeciwko ojcu dziecka… 

Powyższe, dowodzi, że warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Możliwe bowiem jest dochodzenie jednym pozwem, a więc w czasie jednej sprawy sądowej ustalenia ojcostwa dziecka oraz alimentów od ojca. Mało tego, w tej samej sprawie można żądać nadania dzieciom nazwiska ich ojca, jak również ograniczenia, czy pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca. 

Pozyskanie tej wiedzy przez Panią Emilię zupełnie zmieniło jej sytuację. Dochodząc ustalenia ojcostwa, zażądała również zwrotu kosztów związanych z ciążą i porodem, co znacznie poprawiło jej nadszarpnięty budżet. 

O możliwości dochodzenia od ojca dziecka kosztów związanych z ciążą i porodem będzie w następnym wpisie. 

 

Powiązane artykuły: