Wniosek o odebranie dziecka

Wniosek o odebranie dziecka

Z wpisu wniosek o odebranie dziecka dowiesz się: 

  1. Kto może złożyć wniosek o odebranie dziecka;
  2. Kiedy możliwe jest odebranie dziecka; 
  3. Jak wygląda procedura odebrania dziecka.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku 

Pani Dorota była po rozwodzie od dwóch lat. Jako, że ze związku małżeńskiego posiadała dwoje małoletnich dzieci, Sąd Okręgowy orzekł kontakty ojca z dziećmi. Dzieci pojechały na wakacje do ojca. Po miesiącu okazało się, że były mąż pani Doroty w nie zamierza oddać dzieci do domu. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

Pani Dorota zgłosiła sprawę na Policję. Myślała, że skoro jej były mąż ma ograniczoną władzę rodzicielską nad ich wspólnymi dziećmi (więcej na ten temat tutaj), to będzie to podstawą do interwencji Policji w tej sprawie. Tak jednak nie jest. Zrozpaczona Pani Dorota musiała szukać innego rozwiązania tej sytuacji. Dzieci są bardzo przywiązane zarówno do jednego, jak i drugiego rodzica. Problem tkwił w tym, że były mąż alienował dzieci od ich matki. Pani Dorota miała z dziećmi jedynie telefoniczny kontakt. 

Pomocy w powyższej sytuacji udziela Sąd Opiekuńczy. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym każdy z rodziców może złożyć wniosek o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej. Nie jest to jednak łatwe postępowanie, zwłaszcza, gdy dzieci przebywają u drugiego z rodziców. 

 

Kiedy możliwe jest odebranie dziecka 

Sąd orzekając odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Nie można również tracić z pola widzenia, iż miejsce zamieszkania dzieci Pani Doroty zostało określone w wyroku rozwodowym, a ojciec dzieci nie podjął żadnych czynności prawnych, zmierzających do zmiany tej sytuacji. Były mąż zatem przetrzymywał dzieci w sposób faktyczny. Warto wiedzieć, iż mimo to właściwym sposobem zmierzającym do odebrania dziecka jest wystąpienie na drogę sądową. 

 

Jak wygląda procedura odebrania dziecka 

Po wpłynięciu wniosku, Sąd doręcza odpis wniosku i powiadamia Prokuratora o terminie rozprawy. W zależności od sytuacji, Sąd może za pośrednictwem Policji ustalić miejsce pobytu dzieci, jeżeli nie jest ono znane. Pomimo wydania przez Sąd postanowienia, osoba pod której pieczą dziecko pozostaje, może nie chcieć oddać dziecka. W takim wypadku można dochodzić przymusowego odebrania dziecka przez komornika. 

Powyższe sprawy należą do bardzo delikatnych, zwłaszcza, jeżeli dotyczą rodziców dzieci. Sąd bowiem w takich sprawach bada dobro dziecka. Trzeba być bardzo ostrożnym w formułowaniu stwierdzeń w pismach. 

Jeżeli walczysz o odzyskanie dziecka, skontaktuj się z Naszą Kancelarią pod nr 519 386 956.

 

Powiązane artykuły: