Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie

Z wpisu dowiesz sie jako rozliczyć koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie: 

  • kiedy małżonkowie mogą dokonać rozliczenia opłat za wspólne mieszkanie;
  • za jaki okres można żądać rozliczenia;
  • w jakim postępowaniu następuje rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie; 


Kiedy?

Wraz z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Wspólność majątkowa małżeńska ustaje, m.in z chwilą:

  • uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
  • zwarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową lub z chwilą w niej oznaczoną; 
  • wskazaną w wyroku ustanawiającym przez sąd rozdzielność majątkową; 
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków; 
  • uprawomocnienia się orzeczenia separacji.

A zatem, na skutek powyższych zdarzeń małżonkom przysługuje roszczenie o dokonanie podziału majątku wspólnego. 

Pani Basia była w ciężkiej życiowo sytuacji. Mąż wyprowadził się ze wspólnego mieszkania praktycznie z dnia na dzień i złożył pozew o rozwód w sądzie. Pani Basia wraz z dwójką dzieci została w mieszkaniu. Jej mąż nie partycypował w kosztach związanych z utrzymaniem mieszkania. Sprawiło to, że sytuacja finansowa pani Basi diametralnie uległa pogorszeniu. Pani Basia obawiała się zadłużenia i idących za nim odsetek, toteż ponosiła samodzielnie koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Po pewnym czasie były mąż złożył do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Pani Basia była zrozpaczona żądaniem byłego męża, który chciał spłaty połowy wartości mieszkania. Od dłuższego okresu czasu pani Basia samodzielnie utrzymywała mieszkanie, a teraz miała spłacić męża z połowy wartości mieszkania. 

 

Za jaki okres?

W tej sytuacji, zaproponowałam pani Basi, by mąż dzielił z nią koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie. Wbrew temu, co twierdził jej mąż, iż w sprawie o podział majątku wspólnego sąd może dzielić jedynie aktywa, roszczenie o rozliczenie nakładów i wydatków także jest rozstrzygane w tej sprawie. 

Powyższa kwestia była analizowana przez Sąd Najwyższy- Izbę Cywilną, który w postanowieniu z dnia  7 stycznia 2009 roku, II CSK 390/208 stwierdził, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego, poza rozliczeniem nakładów i wydatków czynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, następuje także rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych przez każde z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego. 

Oznacza to, iż za cały okres od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty podziału majątku wspólnego, w którym pani Basia uiszczała opłaty za wspólne mieszkanie, został wzięty pod uwagę. Rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie miało istotne znacznie, gdyż stanowiły dużą sumę. Byłego męża pani Basi zobowiązano do zwrotu połowy wartości uiszczonych przez panią Basię opłat.

 

W jakim postępowaniu można rozliczyć koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie?

Rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie byłych małżonków może nastąpić przed sądem tylko i wyłącznie w sprawie o podział majątku wspólnego. Jest to niezwykle ważne i należy o tym pamiętać. Gdyby pani Basia nie zgłosiła rozliczenia poniesionych przez nią opłat w tym postępowaniu, to utraciłaby to roszczenie. Brak zgłoszenia wniosku o rozliczenie za wspólne mieszkanie, powoduje, iż sąd nie zajmuje się tą kwestią. Z kolei, późniejsze wniesienie powództwa o rozliczenie opłat skutkuje odrzuceniem pozwu. 

Warto wiedzieć: kiedy, za jaki okres i w jakim postępowaniu można dochodzić roszczenia o rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie. Konsekwencje braku powyższej wiedzy są bowiem dotkliwe. Sąd odrzuci pozew w tej sprawie, a my utracimy możliwość zasądzenia realnie poniesionych kosztów. 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o podział majątku wspólnego nie czekaj- skontaktuj się z nami pod nr 519 386 956. 

 

Powiązane artykuły: