Stan epidemii a zaplanowany urlop

Stan epidemi a zaplanowany urlop 1

Z artykułu Stan epidemii a zaplanowany urlop, dowiesz się: 

  • Jak stan epidemii wpłynie na Twój zaplanowany urlop
  • Czy można ubiegać się o zwrot kwoty uiszczonej za wakacje
  • Jakie ustawodawca wprowadził zmiany przepisów w tzw. ustawie antykryzysowej dotyczące imprez turystycznych


Jak stan epidemii wpłynie na Twój zaplanowany urlop?

Stan epidemii a zaplanowany urlop, jak oba te zjawiska wpływają na siebie? Jaka jest między nimi korelacja? Od marca 2020 roku funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości. Stan epidemii wywołany wirusem COVID-19  zredefiniował niemalże wszystkie dziedziny naszego życia. Wiosna, a wraz z nią nadchodzące święta Wielkanocne, majówka, a późnej wakacje, to czas urlopów. Z uwagi na powszechnie panującą epidemię, która objęła swoim zasięgiem cały świat, wyjazd na urlop pozostaje jedynie w sferze marzeń. Bez względu na to, czy planowałeś wyjazd we własnym zakresie, czy z biurem podróży, w kraju, czy za granicą w obecnej sytuacji nie ma możliwości wyjazdu na wczasy.

A zatem, jak stan epidemii wpłynie na Twój zaplanowany urlop?
Jeżeli zamierzałeś wybrać się na urlop z biurem podróży, to kwestię tę uregulowała tzw. ustawa antykryzysowa, która obowiązuje od 31 marca 2020 roku. Jeżeli samodzielnie organizowałeś sobie wyjazd, ten wpis może Cię dotyczyć.  


Czy można ubiegać się o zwrot kwoty uiszczonej za wakacje?

Możesz odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem. Za odstąpienie nie ponosisz opłaty. Możesz z kolei żądać zwrotu wpłat dokonanych z tytułu wycieczki. Nie przysługuje Ci  odszkodowanie, czy zadośćuczynienie.

Biuro podróży może rozwiązać zawartą z Tobą umowę o udział w imprezie turystycznej, powiadamiając Cię o tym przed rozpoczęciem wycieczki. Rozwiązanie umowy musi być z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii wirusa COVID-19. 

Zgodnie z przepisami ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej odstąpienie lub rozwiązanie umowy jest skuteczne po 180 dniach od dnia powiadomienia strony umowy, tj. ok. 6 miesięcy.

Wypowiadając umowę, biuro podróży dokonuje pełnego zwrotu dokonanych przez Ciebie opłat. W tym zakresie również bez dodatkowego odszkodowania, czy zadośćuczynienia.

Stan epidemi a zaplanowany urlop 2


Jakie ustawodawca wprowadził zmiany przepisów w tzw. ustawie antykryzysowej dotyczące imprez turystycznych? 

Wprowadzone regulacje zawierają przepis, zgodnie z którym odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, może okazać się nieskuteczne, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymanie vouchera. Voucher ten będzie uprawniał do odbycia innej wycieczki w terminie roku od dnia, w którym miał odbyć się Twój wyjazd. Wartość zaproponowanego Ci vouchera nie może być niższa, niż kwota, którą wpłaciłeś na rzecz wycieczki, która nie dojdzie do skutku. 

Ponadto, środki pieniężne o wartości kwot związanych ze zwrotem podlegają ochronie, gdyby okazało się, że biuro turystyczne, które miało zorganizować Twój urlop stało się niewypłacalne.  

Pamiętaj, wpis ten nie jest poradą prawną, ani też jej nie zastąpi. 


Powiązane wpisy: