Czy przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego, jeżeli powstało w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.


-Należy mi się połowa wartości Twojej firmy i z przyjemnością Ci ją odbiorę- syknęła eksżona do pana Pawła. 
-Nigdy nie zobaczysz nawet złotówki z mojego przedsiębiorstwa. Na wszystko w tej firmie zapracowałem sam. Nie przepracowałaś nawet dnia w moim biurze– odparł pan Paweł, będąc przekonany, że skoro prowadzi działalność gospodarczą, a żona pracuje na etat, to nie ma podstaw do rozliczenia jego przedsiębiorstwa w sprawie o podziała majątku wspólnego. Czy miał rację?

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków 

Bez względu na to, jak bardzo niesprawiedliwe wydaje się panu Pawłowi dzielenie jego przedsiębiorstwa z byłą żoną, przepisy w tym zakresie są nieubłagane. W tym konkretnym przypadku, pan Paweł założył własną działalność w czasie, gdy był już w związku małżeńskim. Nie zawarł z żoną umowy o rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między panem Pawłem, a jego ówczesną żoną wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Przedmioty, które pan Paweł nabył w celu prowadzenia działalności gospodarczej wchodzą w skład majątku wspólnego. Nie ma przy tym znaczenia, że była żona pana Pawła nie interesowała się przedsiębiorstwem, czy też nie działała na rzecz jego rozwoju. Inwestycje, które poczynił pan Paweł, by rozwijać przedsiębiorstwo poczynione były ze wspólnie zarobionych pieniędzy (dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego– więcej w tej kwestii znajdziesz tutaj). 

Niestety, pan Paweł mylił się, twierdząc, że jego przedsiębiorstwo nie wchodzi w skład majątku wspólnego, a pozostaje jego majątkiem osobistym. Z uwagi także na fakt, że działalność gospodarcza została założona już w trakcie trwania małżeństwa to całe przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego. Jeżeli firma powstałaby przed zawarciem małżeństwa, to sytuacja ta wyglądałaby nieco odmiennie. W takim przypadku znaczenie mają nakłady, które zostały poczynione już w trackie trwania małżeństwa. Co do zasady zatem, nie całość przedsiębiorstwa, a jedynie jej część będzie podlegała podziałowi między byłymi małżonkami w postępowaniu o podział majątku wspólnego. 


Powiązane wpisy: