Prawo administracyjne

1 wpis

Skarga Kasacyjna NSA

Wygrana skarga kasacyjna NSA!

Skarga kasacyjna NSA Do kancelarii zgłosiła się Pani z bardzo dużym problemem. Otóż decyzją administracyjną odmówiono jej świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne w znacznym stopniu dziecko wymagające stałej opieki. Brak tego świadczenia znacząco pogorszył sytuację finansową jej rodziny. Z tego powodu podjęłam się tej sprawy w połowie 2019 roku nie wiedząc, […]