Zespół

Adwokat Anna Kośmider

Adwokat Anna Kośmider

Doświadczenie: Adwokat Anna Kośmider zdobywała doświadczenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Ministerstwie Finansów oraz kancelariach prawniczych w Warszawie. Prowadziła liczne spory z zakresu prawa rodzinnego, karnego oraz cywilnego. Prowadziła sprawy dotyczące własności nieruchomości, w tym sprawy o zasiedzenie o skomplikowanych stanach faktycznych. W sprawach z zakresu prawa spadkowego prowadziła sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz o zachowek.

Jako obrońca prowadziła wiele spraw w zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego. Broniła między innymi w procesach zorganizowanych grup przestępczych i oskarżonych o zbrodnie. Ma liczne doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki wypracowanej metodyce prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego, osiąga wyniki przekraczające oczekiwania klientów.

Adwokat Ewelina Zawiślak

Specjalizacja: Specjalnością Adwokat Eweliny Zawiślak jest prawo cywilne. Reprezentowała w procesach odbywających się przed Sądami wszystkich instancji w postępowaniu przygotowawczym, procesach, apelacji. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie: Adwokat Ewelina Zawiślak jest absolwentką zarówno Prawa jak i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikacje Adwokacką ukończyła przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Podczas aplikacji pracowała w renomowanej kancelarii adwokackiej w Warszawie. 

Adwokat Damian Jankowski

Specjalizacja: Adwokat Damian Jankowski jest ekspertem prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego. Z sukcesem bronił w złożonych procesach karnych. Reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania, także na etapie przygotowawczym. Dodatkowo Mecenas Jankowski jest specjalistą w sprawach narkotykowych.

Wykształcenie: Adwokat Damian Jankowski jest jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Warszawie od początku kariery ukierunkowując się na sprawy o charakterze karnym.

Specjalizacja: Specjalizuje się w prawie cywilnym, a zwłaszcza prawie rodzinnym oraz spadkowym.  Posiada ogromne doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Profesjonalny mediator z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Organizowała konferencje naukowe dot. prawa rodzinnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

.

.