Prawo spadkowe

Usługi:

  • Udzielamy porad prawnych,
  • Sporządzamy pisma sądowe
  • Reprezentujemy Państwa w sprawach spadkowych przed Sądem.

Rodzaje prowadzonych spraw z zakresu prawa spadkowego:

  • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
  • o unieważnienie testamentu
  • dział spadku, dział spadku z zniesieniem współwłasności
  • o zachowek
  • sprawy wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom
  • sprawy związane zapisami windykacyjnymi i poleceniami spadkowymi

Prawo spadkowe