Wspólnoty mieszkaniowe

obsługa prawna wspólnot

 

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Wspólnot mieszkaniowych, zapewniając stałą obsługę i współpracę. Wspieramy także Wspólnoty mieszkaniowe w sprawach doraźnych. 

 

 

Nasza Kancelaria reprezentuje Wspólnoty Mieszkaniowe, m.in. w: 

  1. Sprawach o zapłatę przeciwko dłużnikom, będącym właścicielami lokali
  2. Postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem
  3. Sprawach zażądania sprzedaży lokalu
  4. Sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały
  5. Sporach z kontrahentami Wspólnoty, w tym dostawcami mediów
  6. Negocjowaniu umów

 

Sporządzamy także opinie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych. 

Dbamy o interesy Wspólnoty Mieszkaniowej, zarówno na etapie przedsądowym, w tym zajmujemy się windykacją należności, jak również na etapie sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym.

Wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r .o własności lokali, stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Powyższe oznacza, iż Wspólnota mieszkaniowa jest tzw. ułomną osobą prawną. Potwierdził to także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07. Oznacza to, iż wspólnota może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. 

Wspólnoty mieszkaniowe, liczące powyżej siedmiu lokali muszą wybrać zarząd. Zarząd prowadzi bieżącą obsługę spraw Wspólnoty Mieszkaniowej, może także powierzyć to zadanie administratorowi. 

 

obsługa prawna wspólnot Sprawy o zapłatę i postępowanie egzekucyjne

W ramach obsługi prawnej wspieramy Wspólnoty Mieszkaniowe w sprawnej windykacji zadłużenia od właścicieli lokali, który zalegają z opłatami. Sporządzamy wezwania do zapłaty, a w razie w bezskuteczności, kierujemy sprawę do Sądu. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, w razie potrzeby kierujemy sprawę do postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest przez komornika. 

 Sprzedaż lokalu 

Zgodnie z przepisami ustawy, Wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu zażądać sprzedaży lokalu. W sytuacji, gdy właściciel lokalu zachowuje się w sposób uciążliwy, Wspólnocie przysługuje legitymacja z wystąpieniem z w/w powództwem do Sądu. Procedura ta w praktyce jest dość skomplikowana, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

 

obsługa prawna wspólnot

Sprawy o stwierdzenie nieważność lub uchylenie uchwały

Właściciel lokalu może żądać unieważnienia lub uchylenia uchwały podjętej przez Wspólnotę mieszkaniową. Może to zamrozić możliwość działania Wspólnoty mieszkaniowej przez pewien czas. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto skorzystać z fachowej pomocy, by sprawnie przeprowadzić postępowanie z tego zakresu. 

 


Opinie naszych klientów:

[wprevpro_usetemplate tid=”1″]

Opinie klientów o nas z Google Maps. Więcej opinii przeczytasz tutaj.


Zadzwoń by nawiązać współprace

telefon:  519 386 956