Wygrana skarga kasacyjna NSA!

Skarga Kasacyjna NSA

Skarga kasacyjna NSA

Do kancelarii zgłosiła się Pani z bardzo dużym problemem. Otóż decyzją administracyjną odmówiono jej świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne w znacznym stopniu dziecko wymagające stałej opieki. Brak tego świadczenia znacząco pogorszył sytuację finansową jej rodziny. Z tego powodu podjęłam się tej sprawy w połowie 2019 roku nie wiedząc, że za ponad półtorej roku skarga kasacyjna NSA zostanie wygrana.

Skarga przed Wojewódzkim Sąd Administracyjnym w Warszawie

W sprawie klientki złożyłam skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podważając orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Mimo solidnych podstaw do uznania skargi, WSA podtrzymał decyzję SKO. W moim przekonaniu było to orzeczenie błędne dlatego nie zawahałam się złożyć skargę kasacyjną. Nie mogłam też zostawić klientki w takiej sytuacji, nie będąc przekonana, że zrobiłam absolutnie wszystko, co możliwe.

Skarga kasacyjna NSA

Moja skarga kasacyjna była rozpatrywana blisko rok czasu przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest to już najwyższy organ odwoławczy, tylko profesjonalni pełnomocnicy adwokaci, radcowie prawni mogą składać do niego kasację. Kasacja jest rozpatrywana przez trzyosobowy skład sędziowski. W naszej sprawie, NSA uznało moją skargę kasacyjną jako zasadną i uchylił poprzedni wyrok WSA w Warszawie, decyzję Samorządowego Kolegium oraz decyzję administracyjną o nieudzieleniu zasiłku.

Podsumowanie

Dzięki wytrwałości w dążeniu do sprawiedliwości zostanie wydana nowa decyzja o przyznaniu zasiłku klientce na niepełnosprawnego syna. Poprawi to sytuację finansową jej rodziny, środki te mogą zostać przeznaczone na rehabilitację dla dziecka. Dla mnie ten wyrok to triumf sprawiedliwości nad aparatem państwowym, który nie zawsze dba o obywateli w potrzebie tak jak mógłby i powinien o nich dbać. Warto było poświęcić dziesiątki godzin na analizę sprawy, przepisów, orzeczeń, pracę nad skargą i kasacją.

Jestem adwokatem. Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach.

Skarga kasacyjna NSA

Powiązane wpisy: