Podział majątku a kredyt hipoteczny … czyli jak uratować ćwierć miliona złotych klienta

Z tego wpisu podział majątku a kredyt hipoteczny dowiesz się:

  • Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska;
  • W jaki sposób zabezpieczyć swoje finanse w czasie trwania rozwodu; 
  • Czy można ustanowić podział majątku z datą wsteczną.

Podział majątku a kredyt hipoteczny, czyli każda sprawa rozwodowa jest wyjątkowa

Mojej Klientce od dawna nie układało się z mężem. Gdy czara goryczy się przelała, Klientka wraz z dzieckiem wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania. Małżonkowie żyli odtąd w separacji faktycznej, a mąż Klientki sporadycznie spotykał się z ich synem. Po kilku latach moja Klientka postanowiła zmienić swoje życie, a zaczęła od nabycia własnego mieszkania. Wraz z mężem zawarła umowę z deweloperem i wpłaciła pierwsze pieniądze na poczet mieszkania. Po pewnym czasie zdecydowała się także na rozwód i zwróciła się do mnie.

W tej sprawie pozornie nieskomplikowanej, zainteresował mnie niewinnie nadmieniony przez Klientkę wątek zakupu nowego mieszkania. Zaskoczyło mnie, że klientka kupuje go przed wyrokiem rozwodowym, więc zaczęłam drążyć tę kwestię. Otóż Klientka wspólnie z mężem podpisała umowę deweloperską, a pokaźną zaliczkę wpłaciła z własnych środków. Zakładała, że mąż nie będzie partycypował w zakupie mieszkania. Myślała, że  jeżeli sąd wyda wyrok rozwodowy zanim zostanie podpisana umowa sprzedaży nieruchomości, a ona samodzielnie podpiszę umowę sprzedaży mieszkania, to mieszkanie będzie wyłącznie jej własnością. Niestety, nie jest to takie proste. Sytuacja mojej Klientki była na prawdę fatalna, gdyż jej mąż stałby się współwłaścicielem mieszkania. 

Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólność majątkowa małżeńska powstaje z mocy samego prawa w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Czy istnieje możliwość, aby wspólność majątkowa małżeńska nie powstała pomiędzy małżonkami? Tak, prawo przewiduje taką możliwość. Nupturienci w tym celu powinni przed notariuszem w formie aktu notarialnego ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Oczywiście jest to także możliwe po zawarciu związku małżeńskiego, w trakcie jego trwania. Wspólność majątkowa małżeńska ustanie jeszcze w czasie trwania małżeństwa poprzez intercyzę. Małżonkowie po ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej mogą dokonać podziału majątku wspólnego, który zgromadzili dotychczas. Wspólnota majątkowa ustaje także w chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że może ona ustać z datą wsteczną i to była szansa na pomoc mojej Klientce.

 

Nie ważne kto płaci, ważne kto składa podpis

Klientka już w dacie podpisywania umowy deweloperskiej wiedziała, że nie może liczyć na współfinansowanie zakupu mieszkania przez męża. Jednocześnie deweloper oraz bank wymagali od niej, żeby umowy podpisał także jej mąż, skoro nadal była z nim w związku małżeńskim. Mąż w tym zakresie nie czynił (o dziwo) jej żadnych przeszkód.  Tak więc Klientka wraz z mężem podpisała umowę deweloperską oraz wniosek kredytowy w czasie trwania związku małżeńskiego i wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyjaśniłam mojej Klientce, że w tej sytuacji mieszkanie, które zakupi wejdzie do majątku wspólnego jej i jej męża. Pomimo tego, że moja Klientka będzie spłacała kredyt ze środków zarobionych przez siebie, jej mąż stanie się współwłaścicielem mieszkania (tutaj przeczytasz o przeprowadzenia rozwodu małżonków ze wspólnym kredytem hipotecznym). Oznacza to, że w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie, mąż mojej Klientki mógłby żądać na jego rzecz spłaty połowy wartości mieszkania, czyli kwoty około ćwierć miliona złotych. Byłaby to prawdziwa katastrofa finansowa, więc od razu zaczęłam szukać rozwiązania tej sytuacji.

W sytuacji mojej Klientki należało doprowadzić do ustalenia przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy stronami z datą wsteczną poprzez wytoczenie odrębnego powództwa przed Sądem Rejonowym. Nie ma bowiem potrzeby oczekiwać aż zakończy się sprawa o rozwód, aż wyrok się uprawomocni. Wspólność majątkowa małżeńska może także ustać z mocy wyroku sądu. Doprowadziłyśmy do uzyskaniu korzystnego dla mojej Klientki wyroku, który orzekał ustanie wspólnoty majątkowej ze wsteczną datą. Dodatkowo w drodze długotrwałych negocjacji z deweloperem oraz bankiem udało się wygasić wcześniej podpisane umowy i zawrzeć nowe, na tych samych warunkach już bez udziału męża. Oznacza to, iż tylko moja Klientka będzie wyłącznym właścicielem nabytego mieszkania, a w przypadku podziału majątku wspólnego, mieszkanie to nie będzie brane pod uwagę jako składnik majątku wspólnego. Będzie wyłącznym majątkiem osobistym mojej Klientki. A zatem, nie będzie potrzeby spłaty na rzecz męża połowy wartości mieszkania, czyli kilkuset tysięcy złotych!

Podział majątku a kredyt – odpowiedzialność adwokata w sprawie

Przebieg pozornie standardowej sprawy rozwodowej pokazuje jak ważne jest, żeby szukając pomocy prawnej trafić do kompetentnego adwokata i żeby odbyć z nim szczerą rozmowę. Praca adwokata przypomina często bycie detektywem, który zwraca uwagę na każdy szczegół, gdyż może on kryć nowe tajemnice, potrzebujące zbadania.

W czasie porad prawnych zawsze wnikliwie analizuję sytuację Klientów. Szersze spojrzenie na sytuację mojego Klienta pozwala mi w pełni zrozumieć jego  potrzeby i zaproponować właściwe rozwiązanie prawne. W przypadku mojej Klientki pozwoliło to oszczędzić duża kwotę.

 

Powiązane wpisy: