Miałeś wypadek samochodowy? Przeczytaj, czy masz prawo do samochodu zastępczego

Kierowcy pojazdów dobrze zdają sobie sprawę, iż wszelakiego rodzaju „stłuczki”, kolizje drogowe mogą przydarzyć się nam w każdej chwili, zwłaszcza w tak „tłocznym” mieście, jakim z całą pewnością jest Warszawa.

Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Dojeżdżamy nim do pracy, odwozimy dzieci do szkoły, już o wyjazdach poza miasto nie wspominając.

Jeżeli w wyniku wypadku Twoje auto zostało uszkodzone i niezbędna jest naprawa, a nie dysponujesz innym pojazdem, to Twoje życie może się diametralnie zmienić w czasie, kiedy będzie trwała naprawa, a Ty będziesz pozbawiony swojego samochodu. Poruszenie się transportem miejskim może być dla Ciebie dyskomfortowe, zwłaszcza jeśli mieszkasz daleko od przystanku lub dojazd do pracy wiąże się z przesiadkami. Poza tym w sposób oczywisty wydłuży się Twój czas dojazdu do poszczególnych miejsc, co może wiązać się z nieterminowym dotarciem do miejsca docelowego.

Czy skoro zostałeś poszkodowanym w wypadku samochodowym nie ze swojej winy, to musisz znosić niedogodności związane z następstwami tego zdarzenia?

Możesz spokojnie odetchnąć, albowiem odpowiedź brzmi: „NIE”.

W takiej sytuacji masz prawo do samochodu zastępczego z OC sprawcy. Zgodnie, bowiem z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej jako: „kc”) poszkodowany ma prawo tzw. pełnej rekompensaty.
Nie przy tym znaczenia, czy samochodu używałeś służbowo, czy zupełnie prywatnie.
Czas, na jaki przysługuje Ci auto zastępcze jest równe okresowi naprawy Twojego samochodu.

Niemniej, pamiętać należy, iż poszkodowany ma obowiązek działać w taki sposób, by minimalizować straty związane z powstałą szkodą. W wymiarze praktycznym oznacza to przede wszystkim, iż auto zastępcze powinno być ekwiwalentem uszkodzonego samochodu. Nie musi to być dokładnie ten samo model i marka, ważne, by samochody były z tej samej „pułki cenowej”.

Warto wskazać w tym zakresie na tezę wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 24 października 2013 r., III Ca 653/13, zgodnie z którą nie wszystkie wydatki pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym mogą być refundowane, istnieje bowiem obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2, art. 362 i 826 § 1 kc). Na dłużniku ciąży obowiązek zwrotu wydatków celowych i ekonomicznie uzasadnionych, pozwalających na wyeliminowanie negatywnych dla poszkodowanego następstw, niedających się wyeliminować w inny sposób z zachowaniem rozsądnej proporcji między korzyścią wierzyciela a obciążeniem dłużnika.

Podsumowując, jeżeli:
-jeżeli Twój samochód został uszkodzony w wypadku drogowym i niezbędna jest jego naprawa;
-jeżeli nie jesteś sprawcą wypadku;
-jeżeli nie dysponujesz innym samochodem,
-to należy Ci się pojazd zastępczy z OC sprawcy.

Pamiętaj! Firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do rekompensaty poniesionej szkody- czyli naprawienia uszkodzonego samochodu oraz korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona.