Nieznane dane pozwanego

nieznane-dane-pozwanego 2

Nieznane dane pozwanego

Co zrobić, gdy dane osoby, którą chcemy pozwać są nam nieznane? Nieznane dane pozwanego są możliwe do ustalenia!

Czasami zdarza się, że osoba, przeciwko której zamierzamy wytoczyć powództwo zmieniła miejsce pobytu, a jej nowy adres nie jest nam znany. Wtedy okazuje się, że w zasadzie jedyne dane personalne, którymi dysponujemy to imię i nazwisko. Takie informacje są niewystarczające, by móc wnieść pozew przeciwko danej osobie.

Nadmienić należy, iż potrzeba wskazania dodatkowych danych osobowych, tj. jej miejsca zamieszkania i nr PESEL, nie są związane jedynie z sytuacją, gdy są nieznane dane pozwanego w postępowaniu procesowym. Obowiązek wskazania miejsca zamieszkania i nr PESEL dotyczy także postępowania procesowego. Wnioskodawca będzie musiał zatem określić ww. dane co do wszystkich uczestników postępowania. Obowiązek ten może okazać się szczególnie trudny w sprawach o zasiedzenie, kiedy uczestnikami są wszystkie osoby zainteresowane,a także dotychczasowi właściciele nieruchomości. Często zdarza się, że uczestnikami w tego rodzaju sprawach są spadkobiercy takich osób. Wtedy ustalenie danych osobowych może okazać się niezwykle utrudnione. 

Czasami zdarza się, że pewne osoby specjalnie utrudniają nam możliwość ustalenia ich aktualnego miejsca pobytu. Takie sytuacje mają niejednokrotnie miejsce w sprawach rozwodowych, czy też o separację.

Po co mam ustalać nieznane dane pozwanego?

Przede wszystkim taki obowiązek wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art.126 § 2 kpc gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku. 

W jaki sposób ustalić nieznane dane pozwanego?

Jeżeli dysponujemy imieniem i nazwiskiem to nieznane dane pozwanego możemy ustalić, składając wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydziału Udostępniania Danych. Opłata od tego wniosku wynosi 31 zł. We wniosku należy podać wszelkie dane, jakimi dysponujemy. Ponadto, należy wskazać interes prawny w uzyskaniu danych konkretnej osoby. Rozpatrzenie naszego wniosku i uzyskanie odpowiedzi może potrwać do 30 dni. Gdy otrzymamy informację zawierającą nieznane dane pozwanego, będziemy mogli wystosować pozew do Sądu.

Czy w braku uzyskania danych mogę jeszcze coś zrobić? 

Jeżeli pomimo prób nie udało nam się uzyskać danych co do miejsca zamieszkania osoby, którą chcemy pozwać, można wnieść do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Dla uprawdopodobnienia, że nie znamy miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której zamierzamy wytoczyć powództwo, warto przedłożyć decyzję uzyskana z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa MSWiA. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że nieznane dane pozwanego dla nas nie blokują nam całkowicie możliwości wytoczenia przeciwko tej osobie sprawy w Sądzie. Istnieją, bowiem możliwości, które pozwolą nam ustalić niezbędne dane. Wzór wniosku o udostępnienie danych dostępny jest na stronie MSWiA

 

Powiązane artykuły: